Tanıtım

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1997 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü olarak, bölgede ihtiyaç duyulaneğitim-öğretim ve araştırma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş olup, 2002 yılında Arkeoloji Bölümü ve Sanat Tarihi olarak iki bölüme ayrılmıştır.
       Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ve Klasik Arkeoloji anabilim dallarına ayrılmış olan Arkeoloji Bölümü, 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalında yüksek lisans, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Arkeoloji lisans programına öğrenci almaya başlamıştır. Ayrıca, Farabi, Mevlana ve Erasmus öğrenci değişim programları çerçevesinde, öğrencilere yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerde eğitim alma imkanı da sunulmaktadır.
Arkeoloji Bölümü’nde dersler, bölüme ayrılmış olan dersliklerde, genellikle görsel-teorik olarak yapılmakta olup, daha az sayıdaki uygulamalı dersler ise yine bölüme ayrılmış olan seminer salonunda yapılmaktadır. Öğrencilerin lisans eğitimi esnasındaki mesleki deneyimlerini artırmak için ders programına zorunlu staj dersi konulmuştur. Staj, tercihen bölüm veya bölüm dışındaki kazılar, yüzey araştırmaları ve müzelerde yapılabilmektedir.
        Arkeoloji Bölümü öğretim üye ve elemanlarının başkanlığında veya bilimsel danışmanlığında 2 arkeolojik kazı ile bir yüzey araştırması sürdürülmektedir. Bu projeler ile Çukurova ve Ülkemizin tarihinin aydınlanmasına yapılan katkılar dışında, öğrencilerin teorik eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte olan uygulama eğitimlerinin de yapılmasına imkan sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin eğitim ve öğretimini desteklemek için, yıl içinde konferans, sempozyum ve seminerler ile kültürel ve sosyal geziler de düzenlenmektedir.